En verder...

En verder...

De Mediatheek/Open Leercentrum


De CSB heeft een ruime, moderne en gezellige mediatheek. Leerlingen kunnen hier boeken lenen, tijdschriften lezen en digitale bestanden raadplegen. Daarnaast kunnen zij in de mediatheek kopiëren, printen, rustig leren, achter een computer aan schoolopdrachten werken of aan een van de tafels huiswerk maken. Je kunt er ook rekenmachines, woordenboeken, koptelefoons en statieven lenen en tegen kostprijs schoolspullen kopen. We hebben vier verrijdbare iPadkarren en een green screen. Deze worden zowel in de klas als in de mediatheek gebruikt.


Dagelijks staat de informatiemedewerker mediatheek voor je klaar voor advies, begeleiding bij het zoeken, vinden en kiezen van de juiste informatie én ICT vragen. De mediatheek bevindt zich op de eerste verdieping en is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.45 uur. Van 12.30 - 13.00 uur kunnen de leerlingen terecht op een van de leerpleinen. In de mediatheek vind je onder andere literatuur in het Nederlands, Duits, Engels en Frans, jeugdboeken, informatieve boeken, en ook dichtbundels. De uitleentermijn voor boeken bedraagt vier weken; verlenging is uiteraard mogelijk. Een leerling mag maximaal zes boeken voor verschillende vakken lenen. De boete bij te laat inleveren bedraagt € 0,05 per boek, per dag, met uitzondering van de vakantieperioden. Zoekgeraakte boeken dienen te worden vergoed.


In de mediatheek worden regelmatig klassikale lessen en (privé) bijlessen gegeven. Docenten kunnen via een boekingssysteem de mediatheek of delen ervan reserveren. Leerlingen krijgen dan meestal eerst een instructie op de tribune en gaan vervolgens zelfstandig of in groepjes aan de slag. Voor bijles of extra uitleg maken de leerlingen zelf een afspraak met een bijlesleerling, student of de eigen vakdocent.


Om ervoor te zorgen dat leerlingen in een prettige sfeer en in een verzorgde ruimte kunnen werken, hanteren we de volgende huisregels:

  • Jassen, tassen en petjes gaan in de daarvoor bestemde kast.
  • Mobieltjes gaan op stil en oortjes gaan in als men een filmpje bekijkt of muziek luistert.
  • Er wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept.


  • er is cameratoezicht.


Computerlokalen
De schoolregels, alsmede de aanvullende regels voor de mediatheek, gelden ook voor de computerlokalen.


Goede Doelen
De CSB houdt gemiddeld een maal per twee jaar een Goede Doelenactie. Gedurende (een deel van) een dag worden diverse activiteiten georganiseerd met het doel geld op te halen voor een Goed Doel. We hebben onder meer een actiedag georganiseerd voor respectievelijk Going Global en Japthi. In 2013 was de opbrengst van onze succesvolle actiedag voor de Hand in Hand Community in Ghana, in 2015 hebben wij geld opgehaald voor de aanvulling van de bibliotheek van de Primer Rondeheuwel Skool in Zuid Afrika (via Biblionef) en in 2018 hebben wij door middel van allerlei activiteiten geld ingezameld voor de spierziekte Duchenne.

Feesten
Een paar keer per jaar worden schoolfeesten georganiseerd. De schoolfeesten worden in principe altijd op een externe locatie gehouden. Er zijn bovenbouwfeesten voor leerlingen vanaf de derde klas en onderbouwfeesten voor de eerste en tweede klassen.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de mentor met de eigen klas af en toe een gezellige avond organiseert, bijvoorbeeld een pakjesavond met Sinterklaas voor de onderbouwklassen, of een etentje, al dan niet in combinatie met een activiteit (zoals bowlen of zwemmen), voor de bovenbouwklassen.


Kluisjes op de CSB
Alle leerlingen van de onderbouw krijgen kostenloos een kluisje toegewezen. Bovenbouwleerlingen die een kluisje willen gebruiken, kunnen er een aanvragen bij de conciërge.

Spelregels voor het gebruik van de kluisjes
1. Je gebruikt je kluisje alleen voor je boeken.
2. Je doet geen eten en/of drinken in je kluisje.
3. Je deelt je kluisje niet met een ander.
4. Je kluisje kan worden geopend met je schoolpas.
5. Je gebruikt je kluisje netjes, d.w.z. je schrijft of krast er niets op of in.
6. De schoolleiding heeft te allen tijde het recht de kluisjes te openen.

Er is cameratoezicht.


Kopklas

In het CSB-gebouw is de kopklas gevestigd. De kopklas is er voor kinderen die problemen hebben met hun woordenschat en begrijpend lezen, maar wel goede resultaten hebben bij rekenen. Door deze achterstanden kunnen de leerlingen na groep 8 het voortgezet onderwijs nog niet volgen op mavo- of havo-niveau, terwijl ze daar wel de capaciteiten, de inzet en de motivatie voor hebben. In de kopklas wordt een jaar lang heel intensief gewerkt om deze achterstand weg te werken.
De kopklas is geschikt voor leerlingen die goed gemotiveerd zijn en die de capaciteiten hebben om meer te bereiken dan dat er in groep 8 uitkomt.
Binnen de kopklas wordt gewerkt met een speciaal ontwikkeld taalcurriculum. Binnen verschillende thema’s zijn de kinderen zonder dat ze een herhaling ervaren van methodisch werken. Na een jaar kopklas mag een leerling net zo lang over de mavo of de havo doen als de leerlingen die geen kopklas hebben gedaan. De kinderen doen in de kopklas weer mee aan de Citotoets. Ook krijgen de kinderen weer een advies. De kinderen gaan vervolgens mee in de reguliere kernprocedure voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs.


Voorrang
Voor leerlingen van de kopklas die gedurende het jaar hebben laten zien dat zij goed gedijen binnen de CSB, geldt dat zij, mits zij aan alle voorwaarden voldoen, met voorrang op de CSB worden aangenomen in de brugklas.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de kopklas:

De docent van de kopklas is mw Helma Blankestijn.

Zij is bereikbaar via het e-mailadres:

Vakanties 2019-2020