Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

In de tweede klas havo geeft de decaan geeft informatie over kiezen en werken de leerlingen tijdens de mentorlessen met een boekje over keuzes maken.

Op de havo werken de leerlingen vanaf de derde klas met het internetprogramma CSB-Amsterdamhv.dedecaan.nl om tot een goed profiel en een goede studiekeuze te komen. In de loop van het derde jaar kiezen de leerlingen een profiel, dat hun de gelegenheid geeft door te stromen naar een door hen gekozen richting in het hoger beroeps onderwijs (hbo).


Het gaat hierbij om de volgende profielen: 

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek


De leerlingen volgen in havo 4 en 5 de vakken uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en uit de vrije ruimte. Is het diploma behaald, dan is de weg open naar het hbo, zoals de heao, hts of de lerarenopleiding of, onder voorwaarden, naar de vijfde klas vwo.

Een van de hoogtepunten in de vierde klas havo is de beroepsoriënterende stage.