Mavo (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs)

De eerste twee jaar zijn algemeen voorbereidende jaren.

In de tweede klas starten de leerlingen tijdens de mentorlessen met het LOB-programma. Zo leren ze te werken met de keuzesite www.csb-amsterdammavo.dedecaan.net


De mentor zal ze leren hoe ze moeten inloggen en dat ze hun wachtwoord zorgvuldig moeten bewaren. Ook de ouder(s)/verzorger(s) dienen zich te registreren op deze site om mee te kijken naar de verrichtingen van hun kind en om hun digitale handtekening te zetten onder de vakkenkeuze van hun kind. Stap voor stap gaan de leerlingen nadenken over hun toekomst.

Door middel van het maken van opdrachten en testen leren de leerlingen waar hun interesse ligt en welke vakken ze graag ook in mavo 3 willen volgen.


Begin maart voeren de leerlingen op deze site hun voorlopige vakken- en sectorkeuze in en eind maart hun definitieve vakkenkeuze. De mentor en decaan begeleiden dit proces.


In het derde jaar volgen de leerlingen vakken van het gemeenschappelijke deel, vakken die behoren bij de gekozen sector en vakken in het vrije deel. Na het derde jaar wordt dit aantal vakken verdiept tot een sectorgericht pakket van 6 vakken.


De vier sectoren waaruit de leerlingen kunnen kiezen zijn: 

• Economie

• Zorg en Welzijn

• Techniek

• Landbouw


Het gekozen vakkenpakket vormt een eenheid van vakken die de leerling gericht voorbereidt op het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).


Tijdens de mentorlessen worden opdrachten gemaakt die te maken hebben met ieders sterke en zwakke kanten, iemands kijk op de beroepenwereld, de 4 sectoren in het mbo en de eindexamenpakketten. 

Zo langzamerhand zouden de leerlingen ook een beetje een idee moeten hebben in welke richting zij een vervolgopleiding zouden willen gaan zoeken. Ook in de derde klas kunnen de leerlingen natuurlijk al naar de open dagen van de mbo-opleidingen zelf. Een van de hoogtepunten in de derde klas mavo is de beroepsoriënterende stage.


Voor de leerlingen in de eindexamenklas begint het einde van de opleiding al in zicht te komen. Leerlingen bezoeken open dagen en nemen een beslissing over hun vervolgopleiding. Vervolgens melden ze zich aan bij een mbo-opleiding of stromen, onder voorwaarden, door naar havo 4.