Onze school is......een middelgrote school met ongeveer 750 leerlingen en 80 medewerkers. De CSB is een school met een rijke historie in een monumentaal gebouw. De school heeft een open karakter en is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer waardoor een leerling zich thuisvoelt en men oog voor elkaar heeft.

Alle leerlingen met een mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo- en vwo-advies zijn welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging. De herkomst van onze leerlingen is een afspiegeling van de Nederlandse samenleving.


Wij zijn....

Betekenisvol

Resultaatgericht

Creatief

Eigenaar

Open


Betekenisvol: Leren lukt veel beter als je weet waarom je iets leert. Een les is effectiever als deze in een betekenisvolle context wordt aangeboden.

Resultaatgericht: Wij richten ons op de leerling als individu. De studievoortgang van de leerling wordt streng bewaakt, indien nodig krijgt de leerling steun bij het leerproces.

Creatief: Op de CSB stimuleren we leerlingen hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen.

Eigenaar: Wij stimuleren de betrokkenheid van personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om het gevoel eigenaar en beheerder te zijn vergroten.

Open: Er is sprake van een open communicatie binnen alle geledingen. Openheid schept een veilig klimaat en sterker nog: vertrouwen. Daardoor kan men elkaar op dingen aanspreken.

We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het leren: van elkaar leren, met elkaar leren, door elkaar leren. Wij stimuleren eigen inbreng en staan open voor verschillende meningen en opvattingen. Onze docenten zijn gepassioneerd en hebben liefde voor hun vak. Zij dagen de leerlingen uit om alles wat zij doen te plaatsen in het perspectief van hun eigen ontwikkeling. Dit leidt tot zelfbewuste en zelfstandige leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor in de maatschappij van nu en straks. Daarin is het belangrijk om naast genoeg kennis en vaardigheden van de vakken voor het diploma ook je zelf goed te leren kennen en te ontdekken hoe je zelf zo goed mogelijk kan omgaan met de snelle veranderingen en toenemend complexe communicatie van de maatschappij. Nieuwsgierigheid en het aangaan van uitdagingen zijn hiervoor basisvoorwaarden.


Om leerlingen gemotiveerd te houden zijn we bezig om onze lessen betekenisvol in te richten. Vanaf de brugklas hebben de leerlingen ontwikkelingsgericht projectonderwijs onder de naam Millennium Skills (MiSk). De projecten Technologisch Design (TD), Grafisch Design (GD) en Junior Business School (JBS) richten zich op de vaardigheden van de 21e eeuw. Wij willen hiermee leerlingen uitdagen om naar zichzelf te kijken, samen te werken en tegelijkertijd hun talenten aan te spreken.