Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)

De CSB besteedt onder de volgende voorwaarden leerlingen uit aan het vavo): leerlingen die we kansrijk achten en die minimaal twee jaar voorafgaand aan het eindexamen op de CSB ingeschreven staan.


Leerlingen krijgen geen uitbestedingsovereenkomst als: 

• zij voor de tweede keer of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten.

• zij zelf naar het vavo willen gaan, maar gewoon deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. 

•  zij 1 oktober van het volgende schooljaar 18 jaar zijn.