Voorwoord

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de CSB,

Welkom bij de schoolgids van de CSB in de vorm van dit digitale magazine.

Onze school hecht een grote waarde aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Niet alleen begeleiden we naar het juiste diploma, maar ook bereiden we voor op de maatschappij van nu en straks.
De kracht van de CSB is om het beste uit de leerlingen naar boven te halen. We maken de leerlingen persoonlijk verantwoordelijk voor hun succes.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat er duidelijke communicatie is op onze school. Zowel tussen leerlingen als personeel, maar zeker ook met ouders/verzorgers. 
In dit magazine geven wij aan hoe wij in en rondom ons onderwijs werken en communiceren. 
Op school werken we met zowel klassieke als vooruitstrevende vormen van onderwijs. Deze schoolgids in online vorm is daar in zekere zin een voorbeeld van: het is te lezen als een boekje, maar tegelijk valt er, meer als een website, via het klikken op diverse termen ook op snellere wijze gericht naar onderwerp te zoeken.

Wij wensen zowel onze leerlingen als alle ouders en verzorgers een jaar vol leren, ontdekken en natuurlijk succes toe.


De schoolleiding