Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

In de tweede klas geeft de decaan geeft informatie over kiezen en werken de leerlingen tijdens de mentorlessen met een boekje over keuzes maken.

Op het vwo werken de leerlingen vanaf de derde klas met de keuzesite www.csb-amsterdamhv.dedecaan.net om tot een goed profiel en een goede studiekeuze te komen. Dit gebeurt tijdens de lessen en onder begeleiding van de mentor en de decaan. In de loop van het derde jaar kiezen de leerlingen een profiel, dat hun de gelegenheid geeft door te stromen naar een door hen gekozen richting in het wo.


Het gaat hierbij om de volgende profielen: 

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek


Vanaf het vierde jaar volgen de leerlingen vakken van het verplichte gemeenschappelijk deel, het profieldeel en gekozen vakken in de vrije ruimte. Is het diploma behaald, dan is de weg open naar het wo of hbo.


Profielkeuzeprogramma havo en vwo

Tijdens de studielessen krijgen de leerlingen een profielkeuzeprogramma aangeboden dat zij samen met de mentor en/of decaan én zelfstandig thuis maken. Bij de afronding van dit programma maken de leerlingen een voorlopige profielkeuze. Dat betekent dat zij in de loop van de studielessen een idee krijgen over welk profiel zij willen gaan volgen en welke studie of welk beroep ze zouden kunnen doen na de CSB.


Op de havo en het vwo wordt voor profiel- en studiekeuze gewerkt met de site www.csb-amsterdamhv.dedecaan.nl


Waaruit bestaat het profielkeuzeprogramma?

Met behulp van het profielkeuzeprogramma zoeken de leerlingen uit:

• wat ze willen

• wat ze kunnen

• wat ze belangrijk vinden


De mentor en decaan helpen hierbij. Vakdocenten geven informatie over hun vak(ken) in de tweede studiefase. Ze vertellen over inhoud en studielast, en met name over wat er van de leerlingen verwacht wordt als ze dat bepaalde vak kiezen. De leerlingen kiezen tenslotte een profiel. De profielen bestaan uit vakken uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en uit de vrije ruimte. Bij de eindrapportvergadering wordt gekeken of het gekozen profiel ook bij ieders talenten past.


Studiekeuze havo en vwo

Nadat de leerlingen een profiel hebben, kan een studie gekozen worden. Ook voor studiekeuze werken de leerlingen aan een internetprogramma. De eerste gesprekspartner van de CSB over studiekeuze is de mentor. De decaan organiseert de oriënterende activiteiten. Zij kan tips en suggesties geven en interesse- en geschiktheidtesten aanbieden en daarvan de uitslag bespreken. Daarnaast kan de decaan met leerlingen gesprekken voeren om de problemen en oplossingen bij het maken van keuzes te verhelderen.


Havo-leerlingen gaan op bezoek bij een hbo-opleiding die ze zelf uitkiezen. Ze krijgen bezoek op de CSB van hbo-studenten die vertellen over hun ervaringen in het studentenleven.


Vwo-leerlingen gaan op bezoek bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam bij een door henzelf gekozen studie. Universiteitsstudenten komen op de CSB vertellen hoe ze het studentenleven ervaren.


Alle leerlingen van de hogere klassen worden gestimuleerd om open dagen van opleidingen te bezoeken en te gaan proefstuderen. Leerlingen van havo 5 en vwo 6 ronden hun keuzeproces af. Zij schrijven zich vóór 1 mei in bij de door hen gekozen vervolgopleiding.